sjobeck

Förändringsarbete – Change Management

Förändring för konkurrenskraft.

Världen förändras i allt snabbare takt, därför är det viktigt att din organisation lär sig hantera förändring för att behålla sin konkurrenskraft.

Att arbeta med förändringar är svårt och komplext men nödvändigt. Samtidigt är förändringar skrämmande för många, medan andra är överdrivet förändringsbenägna. Det gäller att hitta en fungerande balans så att inte organisationen slits sönder mellan dessa två krafter.

En organisation som inte förändras och inte är i fas med omvärlden riskerar att hamna på efterkälken.Geometra Software AB

Södra Dragongatan 18 C
271 39 Ystad
Sverige

Orgnr: 556864-9635
VAT: SE556864963501

© Copyright 2017

Ansvarig


Marco Skrinjar
Chief Executive Officer
(+46) 0411-23 66 90
marco@sjobeck.se

Top