sjobeck

Initiative

Vi drivs av övertygelsen att varje företag, varje organisation, varje del inom den privata sektorn har ett socialt ansvar. Vi måste vara engagerade inom områden där vi kan bidra till att göra skillnad. Den uppgiften är en del i att driva företag och vara entreprenörer.

På Sjobeck drivs vi av visionen att i Ystad bygga ett nätverk av företag, stora som små, som är etablerade på samma adress och som kan stötta varandra och tillsammans hitta nya kunder och lönsamma verksamheter.

Vi arbetar konkret för att skapa de fysiska förutsättningarna för att öka dynamiken i Ystads näringsliv, för att öka framtidstron och stärka utvecklingen. Får vi fler framgångriska företag stärks skolorna och servicen i samhället blir bättre. Sammantaget hoppas vi att det gör att staden får mod att bygga ut infrastrukturen.

Det är ett stort uppdrag vi tar på oss och vi klarar det inte ensamma, men vi ska vara med och vara drivande i utvecklingsarbetet. Det ingår i vårt uppdrag.

Pågående CSR-projekt:

  • Ystad Sportklubb
  • Craftsmen without Borders
  • Hjärnfonden

Genomförda CSR-projekt:

  • Studio Danza
  • Stall Håkansson
  • Barncancerfonden

ysk-500x500.png

Ystad Sportklubb

craftsmen-500x500.png

Craftsmen without Borders

hjarnfonden-500x500.png

Hjärnfonden


Geometra Software AB

Södra Dragongatan 18 C
271 39 Ystad
Sverige

Orgnr: 556864-9635
VAT: SE556864963501

© Copyright 2017

Ansvarig


Fredrik Sjöbeck
Chief Technical Officer & Founder
(+46) 0411-23 66 90
fredrik@sjobeck.se

Top