sjobeck

Craftsmen

Craftsmen without Borders är en utveckling från Målare Utan Gränser som startades 2011.

Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. Syftet med föreningen är att måla och renovera skolor i afrikanska byar samt stödja byskolor i deras arbete för en bra utbildning.

Många afrikanska skolor har svårt med matförsörjning och vatten. Craftsmen without Borders strävar efter att hjälpa till med att uppföra små växthus, som skapar arbete och inkomster genom försäljning av grönsaker.

Alla pengar Craftsmen without Borders får in används oavkortat för att fullfölja organisationens åtaganden i Afrika. Allt arbete inom Craftsmen without Borders utförs ideellt. Organisationen har en styrelse med fem ledamöter. Styrelsens säte är Hammenhög på Österlen.

www.craftsmenwithoutborders.org

 Geometra Software AB

Södra Dragongatan 18 C
271 39 Ystad
Sverige

Orgnr: 556864-9635
VAT: SE556864963501

© Copyright 2017

Ansvarig


Fredrik Sjöbeck
Chief Technical Officer & Founder
(+46) 0411-23 66 90
fredrik@sjobeck.se

Top