sjobeck

Förändringar i Sjobeck Prime AB

2016 var ett fantastiskt bra år för Sjobeck Prime AB där vi har lyckats att nå ut till många nya kunder med vår mjukvara Geometra. Vi har ökat antalet användare i både Sverige och Norge och vår satsning i Danmark och Holland har börjat ge resultat. Under året har vi färdigställt vår nya version av Geometra vilket kommer att ge alla användare en ny upplevelse. Först och främst har vi byggt en produkt som nu är helt webbaserad. 2016 har också inneburit att vi har 4 nya medarbetare och investerat tungt i bolaget för att vara beredda att ta nästa steg i vår utveckling.

För 2017 ser vi först och främsta uppgift att rulla Vårt huvudsakliga fokus under den första halvan av 2017 är att rulla ut nya Geometra till alla nya och befintliga kunder. Detta arbetet pågår för fullt och vi skickar ut uppgifter till användare dagligen.  Vi kommer fortsätta att vidareutveckla Geometra med ett fokus på att öka möjligheten för användaren att skapa sitt eget kalkylverktyg i Geometra.

Den 1 mars 2017 kommer Sjobeck Prime AB byta namn till Geometra Software AB. Namnbytet kommer att på ett bättre sätt reflektera den satsning som företaget gör på mjukvaran Geometra både i Sverige och internationellt. För våra kunder innebär namnskiftet ingen förändring, vi bibehåller samma organisationsnummer som tidigare. Vi kommer fortsatt vara samma företag med fokus på våra kunder.

Samtidigt görs ett skifte på VD posten. Ägaren Fredrik Sjöbeck kommer att lämna VD posten för att kunna fokusera på att vidareutveckla företagets produkter och driva den tekniska utvecklingen i rollen som CTO (Chief Technical Officer). Ny VD kommer Marco Skrinjar att vara. Marco har varit i anställd i företaget sedan 2015 och har haft en rådgivande roll till företaget sedan 2013. Fredrik kommer att vara styrelseordförande och förblir huvudägare.

Vi ser fram emot vad 2017 kommer att presentera för utmaningar för oss och vilka möjligheter vi ser detta ger oss för att skapa en än bättre tjänst och upplevelse för dig som kund.Geometra Software AB

Södra Dragongatan 18 C
271 39 Ystad
Sverige

Orgnr: 556864-9635
VAT: SE556864963501

© Copyright 2017

Top