sjobeck

Ledarskapsutveckling

Förstå ditt ledarskap.

Ledarskapets betydelse kan inte nog värderas. Att ledare och medarbetare har gemensamma mål och en gemensam syn på hur målen ska nås är avgörande för att skapa resultat. Hur ledaren är påverkar hela företaget.

Visionen att skapa en organisation som är så trygg att den klarar sig själv och är självstyrande. För att nå dit krävs ett både aktivt och medvetet ledarskap.

Sjobeck har gedigen kompetens för att genom ledarens roll utveckla företaget till en organism präglad av samsyn och ansvar för de gemensamma målen.

 Geometra Software AB

Södra Dragongatan 18 C
271 39 Ystad
Sverige

Orgnr: 556864-9635
VAT: SE556864963501

© Copyright 2017

Ansvarig


Marco Skrinjar
Chief Executive Officer
(+46) 0411-23 66 90
marco@sjobeck.se

Top