sjobeck

Medarbetarutveckling

Frigör den fulla potentialen hos dina medarbetare.

Medarbetarutveckling är att utveckla och bygga upp företagets humankapital. Metoden är att pedagogiskt förmedla insikten om att företaget är en helhet där varje del, varje medarbetare, har ansvar för att företaget levererar kvalitet och är lönsamt.

När vi arbetar med medarbetarutveckling koncentrerar vi oss på frågan:

”Vad kan jag som medarbetare göra för företaget?” istället för motsatsen; ”Vad kan företaget göra för mig som medarbetare?”.

Medarbetarutveckling är nära kopplat till ledarskapets betydelse och exemplets påverkan. Lika avgörande för företagets utveckling är därför ledarskapet.Geometra Software AB

Södra Dragongatan 18 C
271 39 Ystad
Sverige

Orgnr: 556864-9635
VAT: SE556864963501

© Copyright 2017

Ansvarig


Marco Skrinjar
Chief Executive Officer
(+46) 0411-23 66 90
marco@sjobeck.se

Top