sjobeck

Aukfonst web

Kalkylprogram för medlemmar i Auktoriserat Fönsterunderhåll.

Auktoriserat Fönsterunderhåll är en nämnd som arbetar med att kvalitetssäkra fönsterrenoveringar. Sjobeck har utvecklat ett webbaserat kalkylprogram som är tillgängligt för Auktoriserat Fönsterunderhålls medlemmar.

I programmet kan du rita upp ditt fönster, markera bågar och spröjs samt ange vilken behandling som skall utföras. Alla fönsterbehandlingar har en normtid och programmet räknar fram tid och pris för alla arbeten på fönster och fönsterdörrar.

Support för kalkylprogrammet ges av Sjobeck. Frågor som gäller Auktoriserat Fönsterunderhåll hanteras av Auktorisationsnämnd-Fönster liksom frågor som rör normtider för olika behandlingar.

Mer information om Auktoriserat Fönsterunderhåll hittar du på:
www.aukt-fonster.se
Geometra Software AB

Södra Dragongatan 18 C
271 39 Ystad
Sverige

Orgnr: 556864-9635
VAT: SE556864963501

© Copyright 2017

Ansvariga


Martin Wikerud
Account Manager - Sverige
(+46) 0411-23 66 90
martin@sjobeck.se


Eddie Johansen
Account Manager - Danmark
(+45) 36 99 01 14
eddie.johansen@sjobeck.se


Harro Peetoom
Account Manager - Holland
(+31) 20 26 26 390
harro.peetoom@sjobeck.se

Top